DOXA je v prvom rade ateliér troch mladých architektov, ale zároveň aj platforma pre širšie zoskúpenie ludí, ktorých baví spochybňovať štandarné prístupy uvažovania nie len nad architektúrou.

DOXA je kolektív, ktorý sa ľahko nechá fascinovať experimentovaním, odvážnymi konceptmi a novými myšlienkami, ktoré často idú proti zaužívaným zvyklostiam. Odvaha však v našom rebríčku hodnôt nie je nadradená pokore a ambície sa niekedy môžu prejavit aj nič-nerobením.

OCENENIA

Insaid awards 2021 -Návštevnícke centrum VISIT – 1. miesto

CEZAAR 2022 – Návštevnícke centrum VISIT – nominácia

SÚŤAŽE

2020 – Návštevnícke centrum VISIT – 1.miesto

2020 – Revitalizácia Železnej studničky – 2. miesto

2020 – Bytový dom Terchovská – cena poroty

2020 – Nové sídlo obecného úradu v Hovorčoviciach – odmena

2020 – Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova – 4. miesto

2020 – Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach – 4. miesto

2021 – Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke – 1. miesto

2021 – Stará Turá zóna Mierová – 2. miesto

2021 – Nové městské lázně v areálu koupaliště v Krnově – 4. miesto

2021 – Slovenská expozícia na Pražskom Quadriennale 2023 – 1.miesto

2022 – Interiér vstupných priestorov Technickej univerzity v Košiciach – 1. miesto

2022 – Riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR typ Štvorec – 1. miesto

2022 – Riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR typ Orava – 3. miesto

2022 – Hvezdárna Prostějov – 1. miesto

2022 – Interiér knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove – 1. miesto

2024 – Bytový dom Woodrow Wilson House v Nitre – 3. miesto